Apie paslaugą

Pastato garso klasės sertifikavimas yra procedūra, kurios metu natūriniais akustiniais matavimais yra įvertinama pastato ar jo dalių faktinė garso klasė bei išduodamas garso klasės sertifikatas arba klasifikavimo protokolas. Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė išreiškiama penkių (A, B, C, D, E) garso klasių (akustinio komforto) sistema.

Naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų namų, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamų pastatų, vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant pastatus, jų bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnę kaip E garso klasę.

Iš STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
3 priedas,
Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai, 11 punktas „dvibučio ar daugiabučio namo, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato, viešbučių paskirties pastato Garso klasifikavimo protokolas [6.7];“

Kokia turi būti kitokios paskirties pastatų garso klasė tai – investuotojo, užsakovo, projektuotojo sprendimas ar tarpusavio susitarimo reikalas. STR 2.01.07:2003 pateikti reikalavimai ir kitos paskirties pastatų (jų dalių) garso klases charakterizuojantiems rodikliams (trumpalaikio apgyvendinimo pastatų, mokslo paskirties pastatų, administracinės ir kitos panašios paskirties pastatų).

 

Paslaugos nauda

Pastatų garso vertinimas privalomas visiems naujai statomiems, rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams. Atitinkamas pastato įvertinimas leidžia būsimiems statinio savininkams įvertinti akustines pastato atitvarų savybes bei gyvenimo komforto sąlygas pastato patalpose. Parduodant pastatą (ar jo dalį), garso klasės sertifikatas, būtų kaip papildomas įrodymas, kad pastatas (jo dalis) atitinka teisės aktų reikalavimus (arba atitinka tam tikros klasės reikalavimus).

 

Kodėl SPSC?

SPSC yra vienintelė organizacija, kuri bendradarbiaudama su akredituotomis laboratorijomis, teikia profesionalias pastatų garso sertifikavimo paslaugas bei išduoda atitinkamą garso klasę patvirtinantį sertifikatą.


SPSC rengia nacionalinius techninius liudijimus tipinėms, garsą ribojančioms (izoliuojančioms) konstrukcijoms. Veikdama kaip nepriklausoma įstaiga, SPSC garantuoja objektyvius įvertinimo rezultatus. SPSC išduotas sertifikatas patvirtina, kad įmonė rūpinasi savo pastatų kokybe, yra atsakinga bei rūpinasi patikimumu rinkoje.

 

Paslaugos kaina

Sertifikavimo paslaugos kaina nustatoma individualiai.
Konkretus finansinis pasiūlymas klientui pateikiamas susipažinus su jo užpildytu prašymu-anketa bei įvertinus pastato techninį projektą.

 

 

Kaip užsisakyti?

Užpildykite pastato garso klasės  sertifikavimo paraišką, pateikite ją kartu su papildomais pastato dokumentais į SPSC.

Gavęs paraišką ir nurodytą papildomą informaciją apie pastatą, SPSC su pareiškėju suderins, kuriose patalpose bus atliekami matavimai.

Garso klasės nustatymo bandymai atliekami abiem šalims priimtinu metu, iš anksto apie tai susitarus.

Bandymų metu pareiškėjas privalo pasirūpinti, kad aplinkinėse patalpose nebus triukšmaujama, visame pastate nebus naudojami elektriniai ar mechaniniai įrankiai ar įrengimai, pastate ir/ar šalia jo nedirbs mechanizmai skleidžiantys triukšmą.

Pareiškėjas privalo tinkamai parengti pastatą, kad jame būtų galima atlikti matavimus (t.y. turi būti užbaigtos įrengti atitvarų konstrukcijos, patalpose sumontuoti langai ir durys, vietoje vidinių butų durų bandymų metu gali būti panaudotos laikinos atitvaros-skydai, ribojantys triukšmo patekimą ar išsisklaidymą patalpose), užtikrinti elektros tiekimą patalpose, užtikrinti darbų ir gaisrinę saugą matavimo vietose.

Prireikus, pareiškėjas turi suteikti galimybę atlikti konstrukcijų atodangas.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į ekspertą  Valdemarą Gauronskį.

 

 

Dokumentų formos

Paraiškos forma parsisiuntimui

Pastaba: Pateikdamas paraišką, pareiškėjas privalo sumokėti 125,0 EUR + 21% PVM negrąžinamą užstatą, kuris, pareiškėjui neatsisakius užsakytų darbų, įskaitomas į bendrą darbų kainą.

 

 

Prie paraiškos pateikiami dokumentai

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pristatyti pastato techninio projekto bendrąją-architektūrinę dalį, arba TP aiškinamąjį raštą ir atskirus brėžinius bei informaciją:

  1. aukštų planus su patalpų išdėstymu (patalpų matmenys, aukščiai) ir nurodytomis atitvarų konstrukcijomis;
  2. visus skirtingus (pagal konstrukciją ir (ar) panaudotas medžiagas) tarpaukštinių perdenginių planus, su panaudotų elementų ir (ar) medžiagų techninėmis charakteristikomis (jeigu tai nenurodyta TP aiškinamajame rašte);
  3. visų skirtingų (pagal konstrukciją ir (ar) panaudotas medžiagas) išorės atitivarinių sienų skersinius pjūvius, su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis (jeigu tai nenurodyta TP aiškinamajame rašte);
  4. visų skirtingų (pagal konstrukciją ir (ar) panaudotas medžiagas) vidinių atitvarų tarp butų (kambarių) skersinius pjūvius su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis (jeigu tai nenurodyta TP aiškinamajame rašte);
  5. visų skirtingų (pagal konstrukciją ir (ar) panaudotas medžiagas) vidinių atitvarų tarp butų (kambarių) ir bendro naudojimo patalpų (koridoriai, laiptinės) skersinius pjūvius su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis (jeigu tai nenurodyta TP aiškinamajame rašte);
  6. įėjimo į butus (kambarius) durų garso izoliavimo rodiklius ir juos patvirtinančius dokumentus;
  7. langų, vitrinų, apdaro sienų, balkono durų (įstiklintų balkonų) garso izoliacinius rodiklius ir juos patvirtinančius dokumentus;
  8. langų, balkono durų, įstiklintų balkonų išklotines, konkrečiai nurodant įstiklinimo tipą.

Prireikus, užsakovas turi pateikti statybos leidimą ir sąvadą.

 

Pranešimas dėl slapukų naudojimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Šie slapukai neatskleidžia jokios jūsų asmeninės informacijos ir naudojami svetainės funkcionalumui. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti, o juos išjungti galima tik, pakeitus naršyklės nuostatas. Naršydami toliau, sutinkate su šių slapukų naudojimu.