Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo
kompiuterinė programa „NRG-sert“ ir jos atnaujinimai.

Kompiuterinė programa „NRG-sert“ skirta naudotis atestuotiems pastatų energinio sertifikavimo ekspertams, vykdantiems pastatų energinį sertifikavimą pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus.
Programa reikalauja registravimo, kuriam reikiamą licencijos raktą gauna tik atestuoti pastatų sertifikavimo ekspertai.

Naujausio, penktojo leidimo, „NRG-sert“ programos (NRG5) skaičiavimų algoritmas apima pastatų energinio naudingumo nustatymo metodiką pagal STR 2.01.02:2016 (patvirtintą aplinkos ministro 2016-11-11 įsak. Nr.D1-754 bei pakeistą 2017-09-18 įsakymu Nr.D1-774  ir  2019-01-11 įsakymu Nr.D1-23).

Nuo 2005 m. pagal kelias reglamento versijas buvo parengti atitinkami „NRG-sert“ programos leidimai.
Senieji programos leidimai NRG1, NRG2, NRG3, NRG4 tarpusavyje nesuderinami, todėl jais sukurtus skaičiavimo projektus galima atidaryti tik su atitinkamo leidimo programomis. Naujausia NRG5 programa atidaro NRG4 ir NRG3 programų failus, tačiau NRG5 failai su senesnėmis versijomis neatidaromi.

Visi pastatų sertifikavimo ekspertai kviečiami iš įsidiegti ir išbandyti NRG5 programos leidimą. Jei pasitaikytų nesklandumų, diegiant programą, prašom kreiptis nurodytais kontaktais.

Taip pat primename, kad, pasikeitus pastatų energinio naudingumo skaičiavimo metodikai, informacija apie jos taikymą ir darbą su atnaujinta programa glaustai pateikiama programos pagalbos faile arba detaliau išdėstoma tam tikslui skirtuose mokymuose.