NRG6

Šeštasis „NRG-sert“ programos leidimas – NRG6 (versija 6.x.x.x) pagal STR 2.01.02:2016, pakeistą 2020-09-28 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-576.

Programos instaliaciniai failai parsisiuntimui

Naujausia programos versija —> setup.exe

Diegimo veiksmų seka

Parsisiųskite ir išsaugokite NRG-sert instaliacinį failą setup.exe savo kompiuteryje.
Aktyvuokite instaliacinį failą ir toliau sekite diegimo vedlio nurodymais.
Jei NRG-sert programa diegiama pirmą kartą, priklausomai nuo kompiuterio programinės įrangos, diegimo vedlys gali papildomai instaliuoti tokius reikalingus komponentus:
Microsoft .NET Framework 4 (~48 MB)
Microsoft Visual Studio 2010 Report Viewer (~4.5 MB)
Daugeliu atveju šie komponentai sudiegiami automatiškai (tereikia patvirtinti sutikimą su licencijos sąlygomis).
Tačiau, jei jų diegimas strigtų, rekomenduojama šiuos komponentus įsidiegti atskirai ir tik po to paleisti NRG-sert diegimą.

PASTABA:  Programa NRG6 neveikia kompiuteriuose su Windows XP.