NRG6

Šeštasis „NRG-sert“ programos leidimas – NRG6 (versija 6.x.x.x) pagal STR 2.01.02:2016, pakeistą 2020-09-28 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-576.

Programos instaliaciniai failai parsisiuntimui

Naujausia programos versija —>  setup.exe  arba  NRG6_installer.msi

Diegimo veiksmų seka

Parsisiųskite ir išsaugokite NRG-sert instaliacinį failą setup.exe savo kompiuteryje.
Aktyvuokite instaliacinį failą ir toliau sekite diegimo vedlio nurodymais.
Jei NRG-sert programa diegiama pirmą kartą, priklausomai nuo kompiuterio programinės įrangos, diegimo vedlys gali papildomai instaliuoti tokius reikalingus komponentus:
Microsoft .NET Framework 4 (~48 MB)
Microsoft Visual Studio 2010 Report Viewer (nebeaktualu nuo NRG-sert 6.0.8.0 v.)
Daugeliu atveju šie komponentai sudiegiami automatiškai (tereikia patvirtinti sutikimą su licencijos sąlygomis).
Tačiau, jei jų diegimas strigtų, rekomenduojama šiuos komponentus įsidiegti atskirai ir tik po to paleisti NRG-sert diegimą.

PASTABA dėl Visual Studio 2010 Report Viewer diegimo
(taikytina tik senosioms NRG-sert versijoms iki 6.0.7.0 imtinai)
NRG-sert programoje sertifikatų generavimui naudojamas komponentas „Microsoft Report Viewer 2010 Redistributable“, kuriam nuo 2020-09-08 baigėsi Microsoft’o palaikymas. Todėl automatinio diegimo metu kompiuteris to komponento neberanda, ir jo diegimas užstringa.
Kad apeiti šią problemą, pirmiausia reikia per aukščiau pateiktą nuorodą parsisiųsti Report Viewer
komponentą ir rankiniu būdu jį suinstaliuoti, o po to įprastai paleisti NRG-sert setup.exe failą.

PASTABA:  Programa NRG6 neveikia kompiuteriuose su Windows XP.