Duomenys atnaujinti: 2022-06-27. Paieškos data: 2022-06-27.
Rodoma 1 - 10337953 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
MK-0021-0001 2007-01-10 2017-01-10 3297-0018-5012 Kudirkos 5a, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 2653 186 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Gaubas Vytautas 0021
MK-0011-0001 2007-01-29 2017-01-29 5699-4005-7010 Mokyklos 25, Rūdaičių k., Kretingos r. sav. Mokslo paskirties pastatai B 1234 177 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011
AD-0011-0002 2007-01-31 2017-01-31 4400-0150-4305:8198 J. K. Chodkevičiaus 10, Kretinga, Kretingos r. sav. Administracinės paskirties pastatai D 3197 205 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011
AD-0011-0003 2007-02-01 2017-02-01 5697-4005-2017 Vilniaus 8, Kretinga, Kretingos r. sav. Administracinės paskirties pastatai E 1426 422 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011
KG-0017-0001 2007-02-05 2017-02-05 1997-4019-3019 Tilžės 11, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai E 2182 291 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
KG-0017-0004 2007-03-15 2017-03-15 1996-1026-7019 Raudondvario pl. 174, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai E 2851 370 Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
KG-0017-0003 2007-02-28 2017-02-28 1998-3004-1013 Kalniečių 180, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai E 4777 267 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
KG-0017-0002 2007-02-23 2017-02-23 4400-0765-9445 Sėlių 29/2, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 4052 125 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
GM-0032-0001 2007-03-09 2017-03-09 4400-0054-9226 Vakarinis lankstas 6A, Kaunas, Kauno m. sav. Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai B 2029 162 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Liutkus Vytautas 0032
SN-0023-0001 2007-03-09 2017-03-09 4400-1037-3934 Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kauno r. sav. Sandėliavimo paskirties pastatai B 19556 63 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Ramanauskas Juozas 0023

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.