Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 91 - 100292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
KG-0132-0013 2007-08-21 2017-08-21 4400-0940-5861 Perkūnkiemio 10, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 3300 96 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0132-0010 2007-08-21 2017-08-21 4400-0904-0698 Girulių 20, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 6575 94 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0132-0016 2007-08-21 2017-08-21 4400-0904-0684 Girulių 18, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 5809 97 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0132-0015 2007-08-21 2017-08-21 4400-0904-0657 Girulių 14, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 6917 105 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0071-0002 2007-08-20 2017-08-20 4400-0784-3267 Kiškių 24, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 3336 161 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Paukštys Valdas 0071
KG-0045-0011 2007-08-20 2017-08-20 4400-0981-7889 Kalvarijų g. 272a, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 5996 139 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Vėjelis Sigitas 0045
KG-0045-0010 2007-08-20 2017-08-20 4400-0821-5983 Kalvarijų g. 272, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 6116 146 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Vėjelis Sigitas 0045
KG-0132-0018 2007-08-27 2017-08-27 4400-08769831 Čiurlionio 70a, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 1281 109 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
MK-0016-0001 2007-08-29 2017-08-29 7796-1016-0011 Šakviečio k., Mažonų seniūnija, Tauragės r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 310 251 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas Baliutavičius Rimantas 0016
PR-0071-0003 2007-08-27 2017-08-27 7755-0011-0036 Dariaus ir Girėno 63, Tauragė, Tauragės r. sav. Prekybos paskirties pastatai B 1152 109 Šildymas elektra, automatinis reguliavimas Paukštys Valdas 0071

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.