Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 101 - 110292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
KG-0017-0015 2007-08-28 2017-08-28 4400-1133-1627 Sviliškių g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 4156 86 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
PR-0134-0001 2007-08-22 2017-08-22 4400-1188-8876 Statybininkų 172, Pakruojis, Pakruojo r. sav. Prekybos paskirties pastatai C 91 295 Šildymas elektra, rankinis reguliavimas Žūsinas Vidas 0134
AD-0045-0008 2007-08-10 2017-08-10 4400-1141-0587 Kazokiškių k. (2B1g), Trakų r., Elektrėnų sav. Administracinės paskirties pastatai B 177 246 Šildymas elektra, automatinis reguliavimas Vėjelis Sigitas 0045
GM-0045-0009 2007-08-10 2017-08-10 4400-1141-0621 Kazokiškių k. (4H1g), Trakų r., Elektrėnų sav. Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai B 368 203 Šildymas elektra, automatinis reguliavimas Vėjelis Sigitas 0045
MK-0005-0003 2007-08-30 2017-08-30 3399-7000-2038 Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 2813 161 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas Dobilas Albinas 0005
PR-0146-0003 2007-08-31 2017-08-31 4400-1201-8901 Vilniaus 96, Pabradė, Švenčionių r. sav. Prekybos paskirties pastatai B 1211 172 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Šatrauskaitė Gražina 0146
KG-0089-0011 2007-08-30 2017-08-30 4400-0767-1616 Dociškių g. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 4002 139 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
KG-0089-0009 2007-08-20 2017-08-20 4400-0696-4936 Šv. Stepono 29, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 3987 138 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
MK-0089-0010 2007-08-29 2017-08-29 1098-2000-7012 Ateities g. 20, Vilnius, Vilniaus m. sav. Mokslo paskirties pastatai B 9276 58 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
AD-0005-0004 2007-09-03 2017-09-03 4400-0964-5881 Ūdrijos 2, Alytus, Alytaus m. sav. Administracinės paskirties pastatai C 2738 148 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Dobilas Albinas 0005

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.