Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 11 - 20292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
MK-0011-0005 2007-02-14 2017-02-14 5697-9001-9013 Savanorių 56, Kretinga, Kretingos r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 7193 117 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011
AD-0005-0001 2007-03-05 2017-03-05 5498-2002-7016 Vytauto Didžiojo 88, Kelmė, Kelmės r. sav. Administracinės paskirties pastatai D 1772 325 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Dobilas Albinas 0005
MK-0011-0006 2007-02-23 2017-02-23 5698-6014-5010 Mokyklos 4, Vydmantų kaimas, Kretingos r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 3666 130 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011
MK-0011-0004 2007-02-12 2017-02-12 5696-6001-9018 Palangos/Tiekėjų 25/5b, Kretinga, Kretingos r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 3845 163 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011
AD-0011-0007 2007-02-23 2017-02-23 5699-4000-1012 Savanorių 29a, Kretinga, Kretingos r. sav. Administracinės paskirties pastatai D 1270 287 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Palubinskas Virginijus 0011
KG-0031-0001 2007-03-20 2017-03-20 4400-0854-6612 Dragūnų g. 3, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 3434 109 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Toleikienė Dalia 0031
GD-0017-0005 2007-03-23 2017-03-23 1993-9010-1076 Eivenių g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. Gydymo paskirties pastatai D 4490 262 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
KG-0031-0002 2007-03-28 2017-03-28 4400-0854-6745 Dragūnų g. 7, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 3434 109 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Toleikienė Dalia 0031
GV-0012-0001 2007-03-18 2017-03-18 2793-9009-8015 Vienybės a. 15-3, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai D 181 291 Dujinis katilas, rankinis reguliavimas Aviža Donatas 0012
KG-0017-0006 2007-04-02 2017-04-02 1997-1012-8017 Lampėdžių g. 10, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai E 4724 293 Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.