Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 288761 - 288770292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
GV-0576-00384 2021-01-22 2031-01-22 4400-5336-7961 Bičiūno 6, Kaunas, Kauno m. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) A 122.78 0 24.63 27.21 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro, Šil.šaltinis_2: Židiniai su kapsule, degimui naudojant išorės orą Gaižutis Vytas 0576
KG-0502-07624 2021-01-22 2031-01-22 1998-1002-2010:0049 Sukilėlių pr. 80-50, Kauno m., Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai (namai) G 48.86 0 nenustatyta nenustatyta nenustatyta Gečiauskaitė Vitalija 0502
KG-0483-06169 2021-01-22 2031-01-22 6198-4003-3017:0072 J. Tumo-Vaižganto g. 10-63, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. Kiti gyvenamieji pastatai (namai) G 62.01 0 nenustatyta nenustatyta nenustatyta Tkačiova Larija 0483
KG-0483-06170 2021-01-22 2031-01-22 6897-4005-2010:0008 Gudalių g. 9-8, Daugėdų k., Rietavo sav. Kiti gyvenamieji pastatai (namai) G 54.9 0 nenustatyta nenustatyta nenustatyta Tkačiova Larija 0483
KG-0483-06171 2021-01-22 2031-01-22 6898-4002-8012:0004 Kulių g. 24-4, Rietavo m., Rietavo sav. Kiti gyvenamieji pastatai (namai) G 80.75 0 nenustatyta nenustatyta nenustatyta Tkačiova Larija 0483
GV-0564-00034 2021-01-21 2031-01-21 4400-4948-6962 Snaigių g. 4, Slengių k., Klaipėdos r. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) A 101.57 0 15.78 24.56 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro Puidokas Tautvydas 0564
GV-0245-00702 2021-01-22 2031-01-22 6994-3003-8010 Pakalnės g. 4, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) F 48.96 0 1072.22 70.87 Šil.šaltinis_1: Krosnys Masaitis Sigitas 0245
GV-0650-00385 2021-01-22 2031-01-22 4400-4434-6007 Bauksmedžių g. 18, Kaunas, Kauno m. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) B 165.29 0 83.5 26.39 Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu Selenis Tomas 0650 2021-01-22 pakeistas naujesniu
GV-0138-01764 2021-01-20 2031-01-20 4400-5574-7329 M. Koperniko 27, Didžiasalio k., Vilniaus r. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) B 124.23 0 142.26 65.35 Šil.šaltinis_1: Kietojo kuro katilas Kalibatas Darius 0138
GV-0138-01765 2021-01-21 2031-01-21 1099-1016-4015 Šarkuvos g. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav. Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai) B 460.68 0 85.62 27.78 Šil.šaltinis_1: Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu Kalibatas Darius 0138

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.