Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 21 - 30292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
KG-0017-0007 2007-04-11 2017-04-11 1996-9017-3012 Partizanų g. 5, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai D 4405 194 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
SP-0088-0001 2007-04-05 2017-04-04 4400-0062-0575 Ozo g. 14, Vilnius, Vilniaus m. sav. Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus B 15335 119 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Jaraminienė Eglė 0088
GM-0046-0001 2007-04-11 2017-04-11 4400-0903-9947 Beržų 2B, Riešės k., Vilniaus r. sav. Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai B 3624 86 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Strolia Artūras 0046
KG-0017-0008 2007-04-13 2017-04-13 1997-4005-2019 Kalantos g. 88A, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai E 2196 327 Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
VB-0071-0001 2007-04-19 2017-04-19 1984-0000-3013 Daugirdo 4, Kaunas, Kauno m. sav. Viešbučių paskirties pastatai D 1781 261 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Paukštys Valdas 0071
GV-0045-0001 2007-04-23 2017-04-23 4400-1002-7822 Didžiujų Gulbinų k., Vilniaus r., Vilniaus r. sav. Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai B 151 162 Šiluminis siurblys Vėjelis Sigitas 0045
KG-0029-0001 2007-04-20 2017-04-20 2101-0003-0217 Taikos pr. 4A, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 5076 177 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Naudžiūnas Algimantas 0029
KG-0034-0001 2007-03-09 2017-03-09 4400-0614-4914 Ašmenos II-oji g. 37, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 5637 120 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kučinskienė Audronė 0034
KG-0034-0002 2007-05-02 2017-05-02 0101-0100-1832 Ukmergės g. 300B, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 9682 76 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kučinskienė Audronė 0034
AD-0032-0002 2007-05-02 2017-05-02 4400-0619-7475 Partizanų 63M, Kaunas, Kauno m. sav. Administracinės paskirties pastatai C 4421 181 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Liutkus Vytautas 0032

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.