Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 31 - 40292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
GM-0045-0002 2007-05-03 2017-05-03 4400-0951-9816 Ramygalos 194E, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai C 10494 140 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Vėjelis Sigitas 0045
AD-0018-0001 2007-05-04 2017-05-04 1993-0077-0061 Vytauto pr. 23, Kaunas, Kauno m. sav. Administracinės paskirties pastatai C 1976 164 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Barysa Donatas 0018
GM-0045-0003 2007-05-09 2017-05-09 2799-1009-5028 Pramonės g. 7, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai B 11509 113 Dujiniai spindulinio šildymo prietaisai Vėjelis Sigitas 0045
KG-0132-0001 2007-05-10 2017-05-10 4400-0778-7235 Šimulionio 1, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 14707 122 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
BS-0088-0002 2007-05-05 2017-05-05 4400-0738-9480 Ozo g. 14C, Vilniaus m. sav. Baseinai C 13642 291 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Jaraminienė Eglė 0088
AD-0017-0009 2007-05-14 2017-05-14 1993-4013-6018 Laisvės al. 96, Kaunas, Kauno m. sav. Administracinės paskirties pastatai E 5498 260 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
KG-0089-0001 2007-04-17 2017-04-17 4400-0439-1371 Viršilų g. 11, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 9316 132 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
MK-0132-0002 2007-05-15 2017-05-15 5998-9005-5019 Ateities 6, Veisiejai, Lazdijų r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 1063 146 Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
MK-0132-0004 2007-05-15 2017-05-15 5995-9001-6020 Jaunimo 8, Veisiejai, Lazdijų r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 3384 129 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
MK-0132-0003 2007-05-15 2017-05-15 5995-9001-6016 Jaunimo 8, Veisiejai, Lazdijų r. sav. Mokslo paskirties pastatai C 2106 105 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.