Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 41 - 50292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
KG-0017-0010 2007-05-17 2017-05-17 4400-0969-9952 Sviliškių g. 8, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 4612 96 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
AD-0034-0003 2007-03-05 2017-03-05 4400-0451-8261 Kareivių g. 19, Vilnius, Vilniaus m. sav. Administracinės paskirties pastatai C 14760 126 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kučinskienė Audronė 0034
PR-0003-0001 2007-05-24 2017-05-24 4400-1012-4515 P. Vaičaičio 48/30, Marijampolė, Marijampolės sav. Prekybos paskirties pastatai C 419 167 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas Setkauskas Ramūnas 0003
GV-0017-0011 2007-05-28 2017-05-28 5299-3023-9013 Sakalų g. 30, Ringaudų k., Kauno r. sav. Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai C 346 168 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
GV-0017-0012 2007-06-04 2017-06-04 1900-2070-5014 M. Mažvydo g. 19, Kaunas, Kauno m. sav. Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai C 254 224 Kieto kuro katilas, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
KT-0045-0004 2007-06-05 2017-06-05 7996-2023-9012 Draugystės g. 2 (1c3g), Elektrėnai, Elektrėnų sav. Kultūros paskirties pastatai C 1758 71 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Vėjelis Sigitas 0045
KG-0001-0001 2007-06-11 2017-06-11 4400-0271-7477 Neries g 26a, Domeikava, Kauno r. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 1554 137 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Aleksonis Andrius 0001
KG-0089-0006 2007-06-13 2017-06-13 4400-1088-0005 Olimpiečių g. 7, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 942 194 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
KG-0089-0007 2007-06-13 2017-06-13 4400-1088-0038 Olimpeičių g. 8, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 848 191 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
KG-0089-0003 2007-06-13 2017-06-13 4400-1087-9906 Olimpeičių g. 4, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 872 187 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.