Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 51 - 60292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
KG-0089-0004 2007-06-13 2017-06-13 4400-1087-9939 Olimpiečių g. 5, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 947 192 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
KG-0089-0005 2007-06-13 2017-06-13 4400-1087-9982 Olimpiečių g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 955 191 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
KG-0017-0013 2007-06-18 2017-06-18 4400-0766-2939 Kalvarijų g. 181, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 2400 113 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
KG-0089-0002 2007-05-23 2017-05-23 4400-0903-4460 Raitininku g. 8A, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 949 192 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
GM-0001-0002 2007-06-26 2017-06-26 4400-1141-3313 Garliavos sen., Pagirių km., Kauno r. sav. Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai B 2859 149 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Aleksonis Andrius 0001
SP-0045-0005 2007-06-26 2017-06-26 4400-1139-8762 J. Jablonskio g. 16, Šiauliai, Šiaulių m. sav. Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus C 18875 234 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Vėjelis Sigitas 0045
KG-0076-0001 2007-06-22 2017-06-22 2199-2017-3010 Taikos pr. 144, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 2807 147 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Naudžiūnas Mantas 0076
KG-0076-0002 2007-06-22 2017-06-22 2199-2017-3021 Taikos pr. 146, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 3464 146 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Naudžiūnas Mantas 0076
VB-0132-0005 2007-07-09 2017-07-09 4400-1003-3373:1074 Pylimo 53, Vilnius, Vilniaus m. sav. Viešbučių paskirties pastatai B 821 146 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0132-0007 2007-07-12 2017-07-12 4400-1144-7696 Smėlio 4d, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 1492 121 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.