Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 61 - 70292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
SN-0023-0002 2007-07-13 2017-07-13 4400-1143-9100 Terminalo 10, Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kauno r. sav. Sandėliavimo paskirties pastatai B 10505 68 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Ramanauskas Juozas 0023
AD-0092-0001 2007-07-05 2017-07-05 4400-0791-1302 Žirmūnų 107, Vilnius, Vilniaus m. sav. Administracinės paskirties pastatai C 4105 151 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Barvidas Arūnas 0092
AD-0132-0006 2007-07-17 2017-07-17 4400-1097-1312:6230 Lvovo 25, Vilnius, Vilniaus m. sav. Administracinės paskirties pastatai C 6653 118 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0089-0008 2007-06-29 2017-06-29 4400-1140-5977 Karaliaučiaus g. 9, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 3739 129 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Bardauskas Virginijus 0089
KG-0132-0008 2007-07-17 2017-07-17 1298-5000-8016 Pakalnės 3, Birštonas, Birštono sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 12937 143 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0064-0001 2007-06-21 2017-06-21 1992-9011-1014 Lietuvių 30, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 2431 170 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Perednis Eugenijus 0064
KG-0064-0002 2007-06-21 2017-06-21 4400-1115-1618 Dzūkų 11, Kaunas, Kauno m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 7240 110 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Perednis Eugenijus 0064
KG-0045-0006 2007-07-17 2017-07-17 4400-0788-6644 Jonažolių g. 13, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 10899 149 Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas Vėjelis Sigitas 0045
KG-0108-0001 2007-07-24 2017-07-24 4400-0782-9758 Pavilnionių 45, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 4799 140 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Andrijauskas Kazys 0108
KG-0108-0002 2007-07-24 2017-07-24 4400-0783-0246 Perkūnkiemio 43, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 4817 136 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Andrijauskas Kazys 0108

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.