Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 71 - 80292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
KG-0108-0003 2007-07-24 2017-07-24 4400-0832-1531 Perkūnkiemio g. 47, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 6127 147 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Andrijauskas Kazys 0108
AD-0036-0001 2007-07-21 2017-07-21 4400-1132-0766 Valakų 7, Linkuva, Pakruojo r. sav. Administracinės paskirties pastatai B 198 143 Šildymas elektra, rankinis reguliavimas DAUSKURDIS SIGITAS 0036
GM-0041-0001 2007-07-27 2017-07-27 4400-0562-0615 Kauno raj, Ramučių km., Kauno r. sav. Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai C 339 372 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Radžiūnas Saulius Petras 0041
KG-0041-0002 2007-07-30 2017-07-30 4400-1089-2629 S. Neries 105, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 8827 160 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Radžiūnas Saulius Petras 0041
AD-0002-0001 2007-08-01 2017-08-01 1098-4002-5024 Gedimino pr. 53, Vilnius, Vilniaus m. sav. Administracinės paskirties pastatai C 9885 138 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Monstvilas Edmundas 0002
KG-0092-0003 2007-07-24 2017-07-24 4400-0832-1586 Perkūnkiemio 45, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 3857 150 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Barvidas Arūnas 0092
KG-0092-0004 2007-07-24 2017-07-24 4400-0832-1275 Pavilionių 43, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 6433 153 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Barvidas Arūnas 0092
KG-0092-0002 2007-07-24 2017-07-24 4400-0832-1464 Pavilnionių 41, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai C 3883 137 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Barvidas Arūnas 0092
VB-0045-0007 2007-07-24 2017-07-24 4400-0684-2006 Liepų g. 2A, Druskininkai, Druskininkų sav. Viešbučių paskirties pastatai C 11240 201 Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas Vėjelis Sigitas 0045
GD-0017-0014 2007-07-27 2017-07-27 4400-0244-3858 Eivenių g. 2, Kaunas, Kauno m. sav. Gydymo paskirties pastatai D 10956 235 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.