Duomenys atnaujinti: 2021-03-05. Paieškos data: 2021-03-06.
Rodoma 81 - 90292207 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
KG-0132-0009 2007-08-13 2017-08-13 4400-0805-8537 Taikos 116, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 4193 90 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
AD-0029-0002 2007-08-16 2017-08-16 4400-0958-5128 Nemuno 24, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Administracinės paskirties pastatai B 1620 177 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Naudžiūnas Algimantas 0029
GV-0129-0001 2007-08-17 2017-08-17 1800-2007-6016 Jotvingių 2, Marijampolė, Marijampolės sav. Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai C 178 326 Kieto kuro katilas, automatinis reguliavimas Micienė Danutė 0129
PR-0036-0002 2007-08-14 2017-08-14 4400-0899-9244 K.Korsako 12, Šiauliai, Šiaulių m. sav. Prekybos paskirties pastatai B 3030 91 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas DAUSKURDIS SIGITAS 0036
GD-0005-0002 2007-08-20 2017-08-20 3396-1000-5013 Pergalės 9, Daugai, Alytaus r. sav. Gydymo paskirties pastatai D 1402 428 Kieto kuro katilas, rankinis reguliavimas Dobilas Albinas 0005
PR-0146-0002 2007-08-16 2017-08-16 4400-1179-2482 Žiedo gt. 1, Ukmergė, Ukmergės r. sav. Prekybos paskirties pastatai B 3343 142 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Šatrauskaitė Gražina 0146
KG-0132-0011 2007-08-21 2017-08-21 4400-0903-8360 Perkūnkiemio 9, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 6567 101 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0132-0014 2007-08-21 2017-08-21 4400-0940-1150 Perkūnkiemio 8, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 6051 100 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0132-0017 2007-08-21 2017-08-21 4400-0940-5894 Perkūnkiemio 12, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 6327 101 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132
KG-0132-0012 2007-08-21 2017-08-21 4400-0903-8571 Perkūnkiemio 11, Vilnius, Vilniaus m. sav. Kiti gyvenamieji pastatai B 5913 106 Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas Kojelienė Ilona 0132

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.