Duomenys atnaujinti: 2022-06-27. Paieškos data: 2022-06-27.
Rodoma 1 - 1015553 Rodyti visus
Išrašas Sertifikato Nr. Išdavimo d. Galiojimo d. Unikalus Nr. Adresas Pastato paskirtis Energinio naudingumo klasė Šildomas plotas (m²) E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai) E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai) CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai) Šilumos šaltinis(-iai) Ekspertas TBS ⁴⁾ Pastaba
Pavardė Vardas Atestato Nr.
SN-0157-0007 2009-01-09 2019-01-09 4400-0588-1547 9-ojo Forto 60, Kaunas, Kauno m. sav. Sandėliavimo paskirties pastatai A 2862 60 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Savickas Romanas 0157
SN-0157-0012 2009-01-06 2019-01-06 1097-9018-5267 Žarijų 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav. Sandėliavimo paskirties pastatai A 21910 54 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Savickas Romanas 0157
GM-0051-0047 2009-03-03 2019-03-03 4400-1557-1325 Pramonės 17, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai A 2733 85 Dujinis katilas, automatinis reguliavimas Grigaliūnas Ričardas Gediminas 0051
SN-0331-0002 2009-10-02 2019-10-02 4400-0729-4151 Pramonės 19, Kėdainiai, Kėdainių r. sav. Sandėliavimo paskirties pastatai A 23899 42 Dujiniai spindulinio šildymo prietaisai Arlinskas Stanislovas 0331
SN-0183-0010 2008-10-30 2018-10-30 4400-1702-0780 Vaišvilčių II k., Velžio sen., Panevėžio r. sav. Sandėliavimo paskirties pastatai A 22770 47 Dujiniai spindulinio šildymo prietaisai Mickus Andrius 0183
GV-0031-0006 2009-11-12 2019-11-12 4400-1692-8133 Padvarės g. 83, Mažųjų Gulbinų k., Vilniaus m. sav. Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai A 194 52 Šildymas elektra, automatinis reguliavimas Toleikienė Dalia 0031
GV-0017-0152 2009-11-30 2019-11-30 4400-0981-9661 Baltų pr. 52, Kauno m., Kauno m. sav. Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai A 229 63 Šiluminis siurblys Samajauskas Rolandas 0017
GV-0017-0202 2010-06-22 2020-06-22 4400-0928-8333 Sakiškių k., Vilniaus r. sav. Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai A 149 106 Šildymas elektra, automatinis reguliavimas Samajauskas Rolandas 0017
MK-0017-0226 2010-09-13 2020-09-13 4400-2015-4285 Vytauto Didžiojo g. 53B, Jurbarko m., Jurbarko r. sav. Mokslo paskirties pastatai A 209 79 Šiluminis siurblys Samajauskas Rolandas 0017
GV-0031-0007 2011-03-01 2021-03-01 4400-0879-6929 Padvarės 69, Vilnius, Vilniaus m. sav. Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai A 181 55 Šildymas elektra, automatinis reguliavimas Toleikienė Dalia 0031

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.