Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt
Išrašas iš pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro
MK-0011-0001
2007-01-29
2017-01-29
5699-4005-7010
Mokyklos 25, Rūdaičių k., Kretingos r. sav.
Mokslo paskirties pastatai
B
Šildomas plotas (m²)
1234
E.sąnaudos ¹⁾ (kWh/m²/metai)
177
E.sąnaudos šildymui ²⁾ (kWh/m²/metai)
CO₂ kiekis ³⁾ (kg/m²/metai)
Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas
Virginijus Palubinskas
0011
 
Išrašas sugeneruotas:
2021-03-06
Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

PASTABOS:
¹⁾ Energijos sąnaudos (kWh/m²/metai) ‑ skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto, pagal pirmosios 2005-12-20 AM įsakymu. Nr. D1-624 patvirtintos STR 2.01.09:2005 redakcijos 21.5 punktą.
²⁾ Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m²/metai) įvestos nuo 2012-02-01, įsigaliojus 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintiems STR 2.01.09:2005 pakeitimams, kurie panaikino aukščiau minėtų energijos sąnaudų¹⁾ skaičiavimą.
³⁾ CO₂ kiekis ‑ pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio kiekis per metus, įvestas pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 redakciją.
⁴⁾ Tipinis buto sertifikatas – pagal 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintą STR 2.01.09:2012 keitimą įvestas tipinis energinio naudingumo sertifikatas; išduodamas tik butams, neatliekant skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.
Pastato sertifikatas galioja visoms pastato dalims (įskaitant butus). Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (ar jo dalies) sertifikavimą.