Programos žymuo: 
Pastaba: 
Org.pavadinimas Programos žymuo Programos pavadinimas Patvirtinta Pastaba  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-002-12-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (TPPS). 2012-09-26  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-022-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV hidrotechnikos statiniai). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-023-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV hidrotechnikos statiniai). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-024-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-025-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-026-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; nuotekų valyklos). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-027-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; nuotekų valyklos). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-028-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; sąvartynai). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-029-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; sąvartynai). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-030-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; susisiekimo komunikacijos). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-031-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; susisiekimo komunikacijos). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-032-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; kitos paskirties statiniai). 2017-01-10  
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga E-033-16-LŽHIS Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; kitos paskirties statiniai). 2017-01-10  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-011-17-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPV, YSPVPV, YSSTPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV, NSSTPV). 2017-08-29  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-012-17-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSV, YSSTPV, NSSV, NSSTPV). 2017-08-29  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-013-17-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSSDV, YSSSDTPV, NSSSDV, NSSSDTPV mechanikos darbai). 2017-08-29  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-014-17-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSSDV, YSSSDTPV, NSSSDV, NSSSDTPV, elektrotechnikos darbai). 2017-08-29  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-015-18-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV, YSPDVPV, NSPDV, NSPDVPV, SPDEV sklypo sutvarkymo (sklypo plano). 2018-11-22  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-016-17-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV, SDEV, NSPDV, NSPDVPV projekto dalis: konstrukcijų). 2017-10-12  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-017-17-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV,YSPDVPV, SPDEV, SDEV, NSPDV, NSPDVPV projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių(telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos. Statinio dalies ekspertizė: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) ). 2017-09-20  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-018-17-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV, YSPDVPV, SPDEV, SDEV, NSPDV, NSPDVPV projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Statinio dalies ekspertizė: vandentiekio ir nuotekų šalinimo). 2017-09-20  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-019-17-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV, YSPDVPV, SPDEV, SDEV, NSPDV, NSPDVPV projekto dalis (dalys): šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo). 2017-09-20  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-021-17-LSIS Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV, NSPDV, NSPDVPV statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo). 2017-10-12  
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga E-163-17-LSIS
Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SPV, SPVPV, SPEV, SEV, SPDV, SPDVPV, SPDEV, SDEV, SSV, SSTPV, SSSDV, SSSDTPV kultūros paveldo objektai, ypatingieji ir neypatingieji statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje).
2017-08-29  
VšĮ Energetikų mokymo centras E-034-17-EMC Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV elektros). 2017-08-23  
VšĮ Energetikų mokymo centras E-035-17-EMC Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV mechanikos darbai). 2017-08-23  
VšĮ Energetikų mokymo centras E-036-17-EMC Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV elektrotechnikos). 2017-08-23  
VšĮ Energetikų mokymo centras E-037-17-EMC Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV automatika). 2017-08-23  
VšĮ Energetikų mokymo centras E-038-17-EMC Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV šilumos gamybos ir tiekimo). 2017-08-23  
VšĮ Energetikų mokymo centras E-039-17-EMC Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo). 2017-08-23  
VšĮ Energetikų mokymo centras E-140-17-EMC Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (mechanikos darbai: dujų tinklų tiesimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas). 2017-08-23  
VšĮ Energetikų mokymo centras E-141-17-EMC Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (projekto dalis: dujotiekio). 2017-08-23  
VšĮ Energetikų mokymo centras E-148-17-EMC Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centras statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV ryšiai, apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 2017-08-23  
Lietuvos santechnikų asociacija E-040-12-LSA Lietuvos santechnikų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa. 2012-10-02  
Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga E-145-16-LATIS Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (gaisrinė sauga). 2016-03-22  
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija E-044-18-LVTA Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPV, YSPVPV, YSPDV, YSPDVPV, NSPV, NSPVPV, NSPDV, NSPDVPV). 2018-03-26  
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija E-045-18-LVTA Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SPEV, SPDEV, SEV, SDEV). 2018-03-26  
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija E-046-18-LVTA Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSV, YSSSDV, YSSTPV, YSSSDTPV, NSSV, NSSSDV, NSSTPV, NSSSDTPV). 2018-03-26  
Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija E-052-16-LIŠTIA Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSGTPE, SDEV). 2016-05-24  
Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija E-053-16-LIŠTIA Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, PDV, PDVPV). 2016-05-24  
Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija E-054-16-LIŠTIA Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV). 2016-05-24  
Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrija E-055-16-LIREB Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa 2016-10-24  
Lietuvos elektros energetikos asociacija E-162-17-LEEA Lietuvos elektros energetikos asociacijos Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV, YSPDVPV, SPDEV elektrotechnikos (iki 400 kV), procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijos), apsauginė ir gaisrinė signalizacija) 2017-06-06  
Lietuvos elektros energetikos asociacija E-172-18-LEEA Lietuvos elektros energetikos asociacijos Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSSDV, YSSSDTPV, NSSSDV, NSSSDTPV elektrotechnikos darbai) 2018-08-23  
Lietuvos gaisrinės saugos asociacija E-146-18-LGSA/PDPA/PEGSIA Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos, Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (gaisrinės saugos projektavimo). 2019-06-04  
Lietuvos gaisrinės saugos asociacija E-147-18-LGSA/PDPA/PEGSIA Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos, Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (gaisrinės saugos ekspertizės). 2019-06-04  
Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga E-041-19-LATIS Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSSDV, YSSSDTPV, NSSSDV, NSSSDTPV; darbų sritys: procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas). 2019-07-11  
Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga E-042-19-LATIS Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV, YSPDVPV, PDEV, NSPDV, NSPDVPV; projekto dalyse: procesų valdymo ir automatizacijos; apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo). 2019-07-11  
Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga E-043-19-LATIS Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSSDV, YSSSDTPV, YSPDV, YSPDVPV, PDEV, NSSSDV, NSSSDTPV, NSPDV, NSPDVPV; projekto dalyje: elektroninių ryšių (telekomunikacijų)). 2019-07-11  
Asociacija „Lietuvos keliai“ E-010-19-LK Asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa. 2019-07-11  
1 2 ]

PASTABOS:


1. Sąrašas sudarytas vadovaujantis 2012-2017 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais dėl profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštais dėl kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų suderinimo.
2. Pirmoji programos žymens raidė reiškia: E-profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.
3. Pirmoji programos žymens raidė reiškia: M- kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.