Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Statybos ir urbanistikos ministerijos (dabar Aplinkos ministerija) įsteigta nepriklausoma įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų.

Iki 2022 m. liepos 7 d. SPSC veiklą vykdė, kaip valstybės įmonė.

2022 m. birželio 8 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1–175 Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę. 2022 m. liepos 7 d. pasikeitęs įmonės statusas buvo užregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 416 „Dėl valstybės turto investavimo ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto savininko kapitalo didinimo“, 2023 m. birželio 21 d. tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto buvo pasirašytas „Valstybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės Statybos produkcijos sertifikavimo centro akcijų perdavimo ir priėmimo aktas“.

2023 m. liepos 10 d. SPSC savininko pasikeitimas užregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagrindinis SPSC tikslas – teikti statybos produktų sertifikavimo, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo, vidinės gamybos kontrolės tikrinimo ir vertinimo paslaugas pagal klientų prašymus.

Teikdamas šias paslaugas SPSC vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų ir standartų reikalavimais, įmonės kokybės politika, pagrįsta nešališkumo, objektyvumo, rezultatyvumo, operatyvumo bei profesionalumo principais.

SPSC yra įdiegta kokybės sistema, nustatanti dokumentų saugojimo bei naikinimo tvarką ir užtikrinanti klientų duomenų saugumą bei konfidencialumą.

Įmonė atitinka LST EN ISO/IEC 17065 ir LST EN ISO/IEC 17025 standartų reikalavimus ir yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro statybos produktų sertifikavimo ir bandymų srityse.

SPSC yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro paskirta atlikti statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą reguliuojamoje srityje ir notifikuota Europos Bendrijoje (NB 1397) pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EC) Nr.305/2011.

gnb-cpd eota

SPSC aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje. SPSC yra Statybos produktų notifikuotų įstaigų grupės narė, Europos techninio vertinimo organizacijos EOTA narė taip pat bendradarbiauja su daugeliu kitų šalių sertifikavimo įstaigomis.

Pranešimas dėl slapukų naudojimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Šie slapukai neatskleidžia jokios jūsų asmeninės informacijos ir naudojami svetainės funkcionalumui. Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti, o juos išjungti galima tik, pakeitus naršyklės nuostatas. Naršydami toliau, sutinkate su šių slapukų naudojimu.